Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Luot­ta­mus raken­tuu vas­ta­vuo­roi­suu­del­le

Luot­ta­mus raken­tuu vas­ta­vuo­roi­suu­del­le

Luot­ta­mus raken­tuu vas­ta­vuo­roi­suu­del­le. Siis sil­le, että saa­des­saan apua ja tukea … Lue lisää

Sano­ja: Kii­reet­tö­myys

Sano­ja: Kii­reet­tö­myys

Vaik­ka et itse oli­si sel­lai­nen, tun­nis­tat sen var­mas­ti.  Se on lep­poi­saa … Lue lisää

Anna vuo­ro­pu­he­lul­le aikaa

Anna vuo­ro­pu­he­lul­le aikaa

Vuo­ro­pu­he­lu ei aina syn­ny itses­tään, vaan sil­le täy­tyy jär­jes­tää mah­dol­li­suus. … Lue lisää

Vuo­ro­pu­he­lun mer­ki­tys

Vuo­ro­pu­he­lun mer­ki­tys

Työ­pai­kal­la tapah­tu­van kes­kus­te­lun teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia töi­den suju­mi­ses­ta. … Lue lisää

Sano­ja: Unoh­ta­mi­nen

Sano­ja: Unoh­ta­mi­nen

Ihmet­te­lin sitä muu­ta­man päi­vän ajan aina, kun olim­me läh­te­neet liik­keel­le. … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: M niin kuin niin kuin Malt­ti ja Moit­tia

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: M niin kuin niin kuin Malt­ti ja Moit­tia

Jos pitäi­si vali­ta yksit­täi­nen asia, joka on eri­tyi­sen tär­ke­ää joh­ta­mi­ses­sa, … Lue lisää

Vie­lä vas­ta­vuo­roi­suu­des­ta

Vie­lä vas­ta­vuo­roi­suu­des­ta

Vas­ta­vuo­roi­suus on ihmis­suh­tei­den ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen perus­ta. Se on … Lue lisää

Sano­ja: Ren­tous

Sano­ja: Ren­tous

Levol­li­suus on piir­re, johon kiin­nit­tää huo­mio­ta pyö­räil­les­sään Sak­san pie­nis­sä … Lue lisää

Luot­ta­mus raken­tuu vas­ta­vuo­roi­suu­del­le

Luot­ta­mus raken­tuu vas­ta­vuo­roi­suu­del­le

Luot­ta­mus raken­tuu vas­ta­vuo­roi­suu­del­le. Siis sil­le, että saa­des­saan apua ja tukea … Lue lisää

Sano­ja: Kii­reet­tö­myys

Sano­ja: Kii­reet­tö­myys

Vaik­ka et itse oli­si sel­lai­nen, tun­nis­tat sen var­mas­ti.  Se on lep­poi­saa … Lue lisää

Anna vuo­ro­pu­he­lul­le aikaa

Anna vuo­ro­pu­he­lul­le aikaa

Vuo­ro­pu­he­lu ei aina syn­ny itses­tään, vaan sil­le täy­tyy jär­jes­tää mah­dol­li­suus. … Lue lisää

Vuo­ro­pu­he­lun mer­ki­tys

Vuo­ro­pu­he­lun mer­ki­tys

Työ­pai­kal­la tapah­tu­van kes­kus­te­lun teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia töi­den suju­mi­ses­ta. … Lue lisää

Sano­ja: Unoh­ta­mi­nen

Sano­ja: Unoh­ta­mi­nen

Ihmet­te­lin sitä muu­ta­man päi­vän ajan aina, kun olim­me läh­te­neet liik­keel­le. … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: M niin kuin niin kuin Malt­ti ja Moit­tia

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: M niin kuin niin kuin Malt­ti ja Moit­tia

Jos pitäi­si vali­ta yksit­täi­nen asia, joka on eri­tyi­sen tär­ke­ää joh­ta­mi­ses­sa, … Lue lisää

Vie­lä vas­ta­vuo­roi­suu­des­ta

Vie­lä vas­ta­vuo­roi­suu­des­ta

Vas­ta­vuo­roi­suus on ihmis­suh­tei­den ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen perus­ta. Se on … Lue lisää

Sano­ja: Ren­tous

Sano­ja: Ren­tous

Levol­li­suus on piir­re, johon kiin­nit­tää huo­mio­ta pyö­räil­les­sään Sak­san pie­nis­sä … Lue lisää

Pin It on Pinterest