Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: dii­vat

Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: dii­vat

Jokai­sel­la meis­tä on koke­mus­ta työyh­tei­sön dii­vois­ta. Heis­tä, jot­ka koke­vat … Lue lisää

Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: nar­rit

Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: nar­rit

Nar­ri on draa­man maa­il­mas­ta tut­tu hah­mo, joka huvit­taa suk­ke­luu­del­laan, … Lue lisää

Käy­tä val­taa oikeu­den­mu­kai­ses­ti

Käy­tä val­taa oikeu­den­mu­kai­ses­ti

Val­taa on jokai­sel­la, ja sitä voi myös käyt­tää monin tavoin. Kes­tä­vä tapa käyt­tää … Lue lisää

Val­ta on vai­kut­ta­mis­ta

Val­ta on vai­kut­ta­mis­ta

Vai­ku­tam­me monin tavoin sekä toi­siin ihmi­siin että asioi­den ete­ne­mi­seen käyt­tä­mäl­lä Lue lisää

Innos­ta­va ja tuot­ta­va työyh­tei­sö

Innos­ta­va ja tuot­ta­va työyh­tei­sö

Innos­ta­van ja tuot­ta­van työyh­tei­sön luo­mi­seen tar­vi­taan sekä hyvä fii­lis että hyvät … Lue lisää

Toi­mi vii­saas­ti sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa

Toi­mi vii­saas­ti sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa

Vuo­ro­vai­ku­tus toi­mii elik­sii­rin tai myr­kyn lail­la. Ystä­väl­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus … Lue lisää

Sanat­to­man vies­tin­nän voi­ma

Sanat­to­man vies­tin­nän voi­ma

Vält­te­ly­kin on vies­tin­tää, ja usein se tun­tuu kova­ää­ni­sel­tä.

Puhe­ta­val­la on mer­ki­tys­tä

Puhe­ta­val­la on mer­ki­tys­tä

Tapa puhua on kei­no vai­kut­taa. Jos­kus vai­ku­tus ei vain ole se, mitä tavoit­te­li.

Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: dii­vat

Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: dii­vat

Jokai­sel­la meis­tä on koke­mus­ta työyh­tei­sön dii­vois­ta. Heis­tä, jot­ka koke­vat … Lue lisää

Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: nar­rit

Työyh­tei­sön kär­jis­ty­neet roo­li­hah­mot: nar­rit

Nar­ri on draa­man maa­il­mas­ta tut­tu hah­mo, joka huvit­taa suk­ke­luu­del­laan, … Lue lisää

Käy­tä val­taa oikeu­den­mu­kai­ses­ti

Käy­tä val­taa oikeu­den­mu­kai­ses­ti

Val­taa on jokai­sel­la, ja sitä voi myös käyt­tää monin tavoin. Kes­tä­vä tapa käyt­tää … Lue lisää

Val­ta on vai­kut­ta­mis­ta

Val­ta on vai­kut­ta­mis­ta

Vai­ku­tam­me monin tavoin sekä toi­siin ihmi­siin että asioi­den ete­ne­mi­seen käyt­tä­mäl­lä Lue lisää

Innos­ta­va ja tuot­ta­va työyh­tei­sö

Innos­ta­va ja tuot­ta­va työyh­tei­sö

Innos­ta­van ja tuot­ta­van työyh­tei­sön luo­mi­seen tar­vi­taan sekä hyvä fii­lis että hyvät … Lue lisää

Toi­mi vii­saas­ti sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa

Toi­mi vii­saas­ti sosi­aa­li­sis­sa tilan­teis­sa

Vuo­ro­vai­ku­tus toi­mii elik­sii­rin tai myr­kyn lail­la. Ystä­väl­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus … Lue lisää

Sanat­to­man vies­tin­nän voi­ma

Sanat­to­man vies­tin­nän voi­ma

Vält­te­ly­kin on vies­tin­tää, ja usein se tun­tuu kova­ää­ni­sel­tä.

Puhe­ta­val­la on mer­ki­tys­tä

Puhe­ta­val­la on mer­ki­tys­tä

Tapa puhua on kei­no vai­kut­taa. Jos­kus vai­ku­tus ei vain ole se, mitä tavoit­te­li.

Pin It on Pinterest