Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Pie­niä teko­ja

Pie­niä teko­ja

Ne, joil­la on val­taa ja mah­dol­li­suus vai­kut­taa, ovat jat­ku­van tark­kai­lun ja … Lue lisää

Työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den voi­ma

Työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den voi­ma

Elo­ku­vat ja näy­tel­mät kieh­to­vat, sil­lä ne tii­vis­tä­vät kirk­kaas­ti muu­ta­maan … Lue lisää

Kiin­nos­tus on arvos­tuk­sen mit­ta­ri

Kiin­nos­tus on arvos­tuk­sen mit­ta­ri

Istut pala­ve­ris­sa. Vii­mei­sen var­tin aika­na säh­kö­pos­tiin näyt­tää tul­leen usei­ta … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: K niin kuin Kiin­nos­tus ja Kers­kai­lu

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: K niin kuin Kiin­nos­tus ja Kers­kai­lu

Joh­ta­mi­sen kak­si kovaa k:ta ovat kiin­nos­tus ja kers­kai­lu. Toi­nen lähen­tää, toi­nen … Lue lisää

Palau­te, tuo työ­elä­män cross­fit

Palau­te, tuo työ­elä­män cross­fit

Palau­te on tai­to­la­ji, jos­sa har­va pää­see hui­pul­le. Palau­te­tai­to­ja voi hyväl­lä … Lue lisää

Kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­sen mer­ki­tys

Kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­sen mer­ki­tys

Tie­dät kyl­lä tilan­teen. Kol­le­ga sekoi­li sanois­saan pala­ve­ris­sa, mut­ta sen ei … Lue lisää

Kat­sei­den koh­tee­na

Kat­sei­den koh­tee­na

Sosi­aa­li­set tilan­teet altis­ta­vat kat­sei­den koh­tee­na ole­mi­sel­le ja samal­la … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Jut­te­le­mi­nen voi tun­tua lii­an vähä­ar­voi­sel­ta sanal­ta sel­lai­sel­le, joka on … Lue lisää

Pie­niä teko­ja

Pie­niä teko­ja

Ne, joil­la on val­taa ja mah­dol­li­suus vai­kut­taa, ovat jat­ku­van tark­kai­lun ja … Lue lisää

Työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den voi­ma

Työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den voi­ma

Elo­ku­vat ja näy­tel­mät kieh­to­vat, sil­lä ne tii­vis­tä­vät kirk­kaas­ti muu­ta­maan … Lue lisää

Kiin­nos­tus on arvos­tuk­sen mit­ta­ri

Kiin­nos­tus on arvos­tuk­sen mit­ta­ri

Istut pala­ve­ris­sa. Vii­mei­sen var­tin aika­na säh­kö­pos­tiin näyt­tää tul­leen usei­ta … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: K niin kuin Kiin­nos­tus ja Kers­kai­lu

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: K niin kuin Kiin­nos­tus ja Kers­kai­lu

Joh­ta­mi­sen kak­si kovaa k:ta ovat kiin­nos­tus ja kers­kai­lu. Toi­nen lähen­tää, toi­nen … Lue lisää

Palau­te, tuo työ­elä­män cross­fit

Palau­te, tuo työ­elä­män cross­fit

Palau­te on tai­to­la­ji, jos­sa har­va pää­see hui­pul­le. Palau­te­tai­to­ja voi hyväl­lä … Lue lisää

Kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­sen mer­ki­tys

Kas­vo­jen säi­lyt­tä­mi­sen mer­ki­tys

Tie­dät kyl­lä tilan­teen. Kol­le­ga sekoi­li sanois­saan pala­ve­ris­sa, mut­ta sen ei … Lue lisää

Kat­sei­den koh­tee­na

Kat­sei­den koh­tee­na

Sosi­aa­li­set tilan­teet altis­ta­vat kat­sei­den koh­tee­na ole­mi­sel­le ja samal­la … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: J niin kuin Jutel­la ja Juo­ru

Jut­te­le­mi­nen voi tun­tua lii­an vähä­ar­voi­sel­ta sanal­ta sel­lai­sel­le, joka on … Lue lisää

Pin It on Pinterest