Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­ti rapaut­taa yhtei­sön

Orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­ti rapaut­taa yhtei­sön

Aina orga­ni­saa­tiot eivät ole yhtä suur­ta per­het­tä, joka toi­mii yhtei­sen hyvän eteen. … Lue lisää

Palau­te on tai­to­la­ji

Palau­te on tai­to­la­ji

Hyvä palau­te aut­taa eteen­päin ja roh­kai­see kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta olen­nai­siin asioi­hin. Mut­ta … Lue lisää

Työyh­tei­sö­draa­maa: Totuu­den val­ke­ne­mi­nen eli anagro­ri­sis

Työyh­tei­sö­draa­maa: Totuu­den val­ke­ne­mi­nen eli anagro­ri­sis

Orga­ni­saa­tios­sa alkaa tapah­tua sil­loin, kun jotain uut­ta ilme­nee. Tie­to voi liit­tää … Lue lisää

Moni­ää­ni­nen orga­ni­saa­tio

Moni­ää­ni­nen orga­ni­saa­tio

Orga­ni­saa­tion voi näh­dä vakiin­tu­nee­na, jat­ku­via orga­ni­saa­tio­muu­tok­sia lukuun … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: L niin kuin Lii­ke ja Lykä­tä

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: L niin kuin Lii­ke ja Lykä­tä

Lii­ke on edel­ly­tys aikaan­saa­mi­sel­le. Se on kon­kreet­tis­ta teke­mis­tä mut­ta myös … Lue lisää

Pie­niä teko­ja

Pie­niä teko­ja

Ne, joil­la on val­taa ja mah­dol­li­suus vai­kut­taa, ovat jat­ku­van tark­kai­lun ja … Lue lisää

Työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den voi­ma

Työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den voi­ma

Elo­ku­vat ja näy­tel­mät kieh­to­vat, sil­lä ne tii­vis­tä­vät kirk­kaas­ti muu­ta­maan … Lue lisää

Kiin­nos­tus on arvos­tuk­sen mit­ta­ri

Kiin­nos­tus on arvos­tuk­sen mit­ta­ri

Istut pala­ve­ris­sa. Vii­mei­sen var­tin aika­na säh­kö­pos­tiin näyt­tää tul­leen usei­ta … Lue lisää

Orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­ti rapaut­taa yhtei­sön

Orga­ni­saa­tio­po­li­ti­koin­ti rapaut­taa yhtei­sön

Aina orga­ni­saa­tiot eivät ole yhtä suur­ta per­het­tä, joka toi­mii yhtei­sen hyvän eteen. … Lue lisää

Palau­te on tai­to­la­ji

Palau­te on tai­to­la­ji

Hyvä palau­te aut­taa eteen­päin ja roh­kai­see kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta olen­nai­siin asioi­hin. Mut­ta … Lue lisää

Työyh­tei­sö­draa­maa: Totuu­den val­ke­ne­mi­nen eli anagro­ri­sis

Työyh­tei­sö­draa­maa: Totuu­den val­ke­ne­mi­nen eli anagro­ri­sis

Orga­ni­saa­tios­sa alkaa tapah­tua sil­loin, kun jotain uut­ta ilme­nee. Tie­to voi liit­tää … Lue lisää

Moni­ää­ni­nen orga­ni­saa­tio

Moni­ää­ni­nen orga­ni­saa­tio

Orga­ni­saa­tion voi näh­dä vakiin­tu­nee­na, jat­ku­via orga­ni­saa­tio­muu­tok­sia lukuun … Lue lisää

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: L niin kuin Lii­ke ja Lykä­tä

Joh­ta­mi­sen aak­ko­set: L niin kuin Lii­ke ja Lykä­tä

Lii­ke on edel­ly­tys aikaan­saa­mi­sel­le. Se on kon­kreet­tis­ta teke­mis­tä mut­ta myös … Lue lisää

Pie­niä teko­ja

Pie­niä teko­ja

Ne, joil­la on val­taa ja mah­dol­li­suus vai­kut­taa, ovat jat­ku­van tark­kai­lun ja … Lue lisää

Työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den voi­ma

Työyh­tei­sö­ta­ri­noi­den voi­ma

Elo­ku­vat ja näy­tel­mät kieh­to­vat, sil­lä ne tii­vis­tä­vät kirk­kaas­ti muu­ta­maan … Lue lisää

Kiin­nos­tus on arvos­tuk­sen mit­ta­ri

Kiin­nos­tus on arvos­tuk­sen mit­ta­ri

Istut pala­ve­ris­sa. Vii­mei­sen var­tin aika­na säh­kö­pos­tiin näyt­tää tul­leen usei­ta … Lue lisää

Pin It on Pinterest