Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sari Kuusela on kiinnostunut kaikesta siitä, mitä elämässä ja työyhteisöjen näyttämöllä ja kulissien takana tapahtuu. Vallasta ja johtamisesta väitellyt yhteiskuntat. tohtori, tietokirjailija.

Sosi­aa­li­nen val­ta

Sosi­aa­li­nen val­ta

Val­ta on olen­nai­nen osa orga­ni­saa­tio­elä­mää, sil­lä joku ottaa aina val­lan. Jol­lei­vat ne, joil­le se teh­tä­vän­sä puo­les­ta kuu­luu, niin ne, jot­ka saa­vat sii­hen odot­ta­man­sa tilai­suu­den. Val­ta ja vai­kut­ta­mi­nen ovat osa työyh­tei­sön arkea,...
Hie­rar­kia ja sta­tus, tur­hia­ko?

Hie­rar­kia ja sta­tus, tur­hia­ko?

Hie­rar­kia on kai­kil­le tut­tu piir­re ja osa orga­ni­saa­tio­elä­mää. Hie­rar­kia ker­too ase­mas­ta ja vas­tuus­ta, ja on yksi poh­ja sosi­aa­li­sen käyt­täy­ty­mi­sen sään­nöil­le. Kos­ka ase­ma antaa mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa, hie­rar­kial­la on edel­leen...

Pin It on Pinterest